O společnosti | CAC Group

CAC Group

O společnosti

Společnost CAC Group s. r. o. působí na trhu již od roku 2006. Hlavním oborem činnosti společnosti je poradenství v oblasti rozvoje podnikání, nákladové poradenství a dále poradenství v oboru krizové komunikace a mediace (způsob pokojného řešení případných sporů, jehož cílem je dohoda).

Naším cílem je snížit vytipované náklady společnosti, aniž by došlo k omezení stávajícího nebo budoucího rozvoje, dále minimalizace reputačních rizik klienta, minimalizace škod, záchrana podniku, hodnot a vytvořených pracovních míst. Využíváme všechny dostupné kontakty, zkušenosti a postupy získané během více než 10ti let podnikání v různých oborech a ve vysoce konkurenčním prostředí. Žádné procesy zbytečně nekomplikujeme, vyhledáváme vždy nejjednodušší a nejefektivnější cesty.

Analyzujeme a kombinujeme všechny možné postupy a jejich potenciální důsledky na zlepšení podmínek pro podnikání našich zákazníků.